Η πλήρης και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του barista είναι ένα μόνο κεφάλαιο στην ιστορία του ποιοτικού καφέ. Η συνεχής τεχνική υποστήριξη είναι βασική και ζωτική ανάγκη για τους πελάτες μας για να συνεχίσουν να προσφέρουν εξαιρετικό καφέ. Αναγνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι οι πρεσβευτές του καφέ και οι κηδεμόνες της φήμης μας. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Συνεπώς η μετά την πώληση υπηρεσίες μας είναι αναπόσπαστο και εξίσου σημαντικό κομμάτι με τα προϊόντα μας και τα προγράμματα κατάρτισης.
Γρήγορη, αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη από ειδικούς, δεν είναι μια πολυτέλεια για τους πελάτες της Miko. Έρχεται ως δεδομένο. Οι τεχνικοί της Miko υποβάλλονται σε αυστηρή διαδικασία επιλογής και είναι εκπαιδευμένοι. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι είστε σε ασφαλή και έμπειρα χέρια. Οι τεχνικοί μας είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τον εξοπλισμό σας, και να προσφέρουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για την επιχείρησή σας.
Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία τρέχει με την ενεργητικότητα ενός ολυμπιακού δρομέα – αλλάζει, εξελίσσεται, επαναστατεί κάθε μέρα – αναγνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση των τεχνικών μας πρέπει να συμβαδίσει με αυτό. Ως εκ τούτου, διασφαλίζουμε την συνεχή εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση των τεχνικών μας για όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες. Είμαστε αποφασισμένοι να επισκευάσουμε την μηχανή σας με την πρώτη επίσκεψη, κάθε φορά.
Ένα σημαντικό μέρος των τεχνικών υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι ο προληπτικός έλεγχος. Οι τεχνικοί μας κάνουν επισκέψεις ρουτίνας στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, για αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων, τον έλεγχο των μηχανημάτων για τη λειτουργία και την αντικατάσταση αποσκληρυντή νερού, εάν απαιτείται.