Η εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τον καφέ Miko, και κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Στόχος μας είναι να αρθούν όλα τα εμπόδια του δρόμου για τους πελάτες μας, έτσι ώστε να μπορούν να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους χωρίς κόπο, αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε στην διάθεση των πελατών μας έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών. Μόνο ένα τηλεφώνημα ή ένα γρήγορο email, ο συνεργάτης μας θα είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων, για προϊόντα, απορίες που σχετίζονται με την παράδοση, και θα ενημερώνει τους συνεργάτες που ασχολούνται με την επιχείρηση σας για δώσουν τις παραγγελίες καφέ. Ένας περιφερειακός διευθυντής του λογαριασμού θα φροντίσει για τις επιτόπου απορίες και για την εκτέλεση των επιτόπιων επισκέψεων. Η ομάδα μάρκετινγκ είναι στη διάθεση σας για οποιοδήποτε απορία σε θέματα marketing ή μπράντας. Η ομάδα των τεχνικών μας αναλαμβάνει υπηρεσίες για όλο τον εξοπλισμό, τη διεξαγωγή ad-hoc επισκευών και ασχολείται με τυχόν προβλήματα και ζητήματα που προκύπτουν.