Historia

Wiedza z zakresu sztuki palenia kawy oraz komponowania mieszanek, doskonalona przez dwa stulecia przez pokolenia rodu Michielsen oddanego tworzeniu kaw, którymi można się obecnie cieszyć na pięciu...