Miko kende in 2016 een omzetstijging van 7,4 %. De bedrijfswinst (EBIT), bedrijfscashflow (EBITDA) en nettowinst stegen met respectievelijk 56 %, 22,8 % en 14 %.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

De omzet in 2016 steeg met 7,4 % ten opzichte van vorig jaar naar 191,5 miljoen euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland. De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 16,0 miljoen euro (+ 56 % tegenover 2015). De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 27,2 miljoen euro (+ 22,8 % in vergelijking met 2015). De nettowinst bedroeg 8,9 miljoen euro, een stijging met 14 % ten opzichte van 2015. De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren van 1,54 euro bruto per aandeel, of 10 % meer dan vorig jaar.

SEGMENTINFORMATIE

Het koffiesegment zette in 2016 een omzet neer van 96,5 miljoen euro. Dit is 7,8 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 50,4 % in de groepsomzet. Deze stijging vloeit voort uit de gestegen verkopen in de meeste thuislanden. Zowel de fusie die eind 2015 plaats vond met Qusotic GmbH & Co KG in Duitsland, alsook de overname van Smiling Faces AB in Zweden gaven de verkoop een verdere duw in de rug.  Het kunststofsegment haalde een omzet van 94,9 miljoen euro, of een sterke stijging met 7,1 % tegenover vorig jaar. Dit segment is daarmee goed voor 49,6 % van de totale omzet. Bij partner Innoware in Indonesië speelde een éénmalige grote bestelling voor promotiematerialen een grote rol. De investeringen in het kunststofsegment bedroegen 11,4 miljoen euro.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

In juni kondigde Miko de overname aan van het in Stockholm – Zweden gevestigde Smiling Faces AB. Het betreft een koffieservicebedrijf dat zichzelf betitelt als bedrijf dat “Pauzemanagement” aan kantoren verschaft; het voorziet kleine en middelgrote ondernemingen met koffie en drinkwatersystemen, alsook met gezonde tussendoortjes zoals fruit en natuurlijke snacks. Smiling Faces haalt met 39 medewerkers een omzet van 9 miljoen euro. Deze overname past in de strategie die enkele jaren geleden werd gekozen om voor externe groei de pijlen te richten naar Scandinavië. Miko is daar nu aanwezig in Zweden, Denemarken en Noorwegen. In het kader van het partnership met Innoware Indonesië werd na een zogenaamde “ground breaking ceremony” het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe productievestiging op een industriegrond van 30.000 m2 die in 2015 verworven werd. De werken vorderen goed en de greenfield zou na de zomer van 2017 in gebruik moeten kunnen genomen worden. De totale investering bedraagt ca 6,7 miljoen euro.

VOORUITZICHTEN

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep licht toe: “2016 is een recordjaar geworden. We geven toe dat de gemelde éénmalige bestelling bij partner Innoware de resultaten een duw in de rug gaf. Maar anderzijds is het toch geruststellend dat ook zonder deze bestelling de EBIT zou zijn gestegen met 14 %. Voor 2017 blijft het een beetje koffiedik kijken. Met 12,4 % van onze omzet in het Verenigd Koninkrijk zal de Brexit en de daling van het pond die daaruit voortvloeide, onze activiteiten er wat bemoeilijken. Maar anderzijds draagt onze recente expansie in Scandinavische landen met hun respectieve Kronen ertoe bij dat het “gewicht” van het Pond in de groep afneemt. Ook is er geen zekerheid dat er zich in 2017 opnieuw een gelijkaardige opportuniteit zoals die in Indonesië zal voordoen. Ons investeringsbudget van 15,8 miljoen euro getuigt evenwel van het feit dat we het nodige zelfvertrouwen hebben in onze recurring business.…. “.

 

Persbericht resultaten 2016

23/03/2017