Miko kende in 2015 een stijging van de omzet met 11,5 %, van 160 miljoen euro tot 178 miljoen euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland. De bevredigende resultaten zijn het gevolg van zowel organische groei als enkele overnames.

De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 10,2 miljoen euro (- 3,7 %  of – 0,4 miljoen euro tegenover 2014). Door de toename van de omzet kon de impact van de sterk gestegen dollarkoers en grondstoffenprijzen voor koffie beperkt worden. Gezamenlijk drukten deze de brutomarge met 2,3 miljoen euro. Door de investeringen in de infrastructuur, nodig om de toekomstige groei op te vangen, namen de afschrijvingen met 1,3 miljoen euro toe, wat eveneens op de EBIT woog.

De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 22,2 miljoen euro (+ 7 % of + 1,4 miljoen euro in vergelijking met 2014).

Het financieel resultaat bedroeg 0,1 miljoen euro, een stijging met 0,7 miljoen euro tegenover 2014.

De groep betaalde 2,5 miljoen euro belastingen.

De nettowinst bedroeg 7,8 miljoen euro. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor een dividend uit te keren van 1,40 euro bruto per aandeel, of 9,4 % meer dan vorig jaar. Netto is dit 1,02 euro per aandeel.

SEGMENTINFORMATIE

De omzet van het koffiesegment bedroeg 89,6 miljoen euro. Dit is 6,2 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 50 % van de groepsomzet. De omzet kreeg een duw in de rug dankzij de overname die in maart werd gedaan in Noorwegen. Alle thuislanden legden behoorlijke verkoopcijfers neer, met als uitschieter Duitsland, dat vooral tijdens de tweede jaarhelft erg goed presteerde.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) en de bedrijfscashflow (EBITDA) van de koffieserviceafdeling namen respectievelijk met 20 % en 13 % af. Deze daling hangt samen met de sterk gestegen dollarkoers en grondstoffenprijzen die niet werden doorgerekend om het marktaandeel te behouden. De investeringen bedroegen 8 miljoen euro en waren vooral bestemd voor de aankoop van koffietoestellen en een nieuwe koffiebrander.

Het kunststofsegment, dat ook 50 % van de groepsomzet vertegenwoordigt, kende een omzetgroei van 17,5 %. Deze stijging deed zich voor over heel de lijn, voor zowel spuitgiet- als thermoformverpakkingen. Tevens kwam een belangrijk contract, dat in 2014 werd afgesloten voor de Duitse markt, op kruissnelheid. Dit werd nog versterkt door de verkoop die joint venture partner Innoware in Indonesië realiseerde. Vorig jaar was daarvan slechts 2 maanden in de resultaten opgenomen.

De bedrijfswinst (EBIT) en bedrijfscashflow (EBITDA) van de kunststofverwerkingsafdeling namen toe met respectievelijk 29,1 % en 28,1 %. Deze goede resultaten hangen samen met de omzetgroei. In 2015 werd bij Miko Pac Polen de opslagcapaciteit uitgebreid tot 10.000 palletplaatsen. Bij Innoware in Indonesië werden voorbereidingen getroffen voor de aankoop van een bouwperceel van 31.000 m2. Bedoeling is om er in de toekomst een greenfield fabriek te bouwen. De investeringen in het kunststofsegment bedroegen 5,2 miljoen euro.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

In maart 2015 verwierf Miko een belang van 66 % in het Noorse koffieservicebedrijf A:KAFFE, dat in Oslo met 8 medewerkers een omzet haalt van 1,8 miljoen euro. Scandinavië staat bekend als een regio die binnen Europa economisch goed scoort. Vandaar dat enkele jaren geleden besloten werd om voor de externe groei de pijlen in die richting te schieten. Na deze participatie is Miko nu met eigen dochterondernemingen aanwezig in Zweden, Denemarken en Noorwegen.

In mei kondigde Miko met trots een nieuwe kikkersoort aan, die ontdekt werd in het Puro Koffie Regenwoud Reservaat in Ecuador. Puro is Miko’s duurzame koffie, die volledig fairtrade gecertifieerd is. Tevens staat Puro 2 % van de koffie-omzet af voor de aankoop van regenwoud. Ondertussen werd al een oppervlakte regenwoud aangekocht ter grootte van 75 miljoen m2. Uit erkentelijkheid voor het koffiemerk Puro werd de nieuwe kikkersoort officieel geregistreerd als de Pristimantis puruscafeum. In 2011 werd ook al een nieuw ontdekte orchidee naar Puro benoemd, met name de Teagueia puroana. Zie ook www.youtube.com/watch?v=AikZG2utJI

In december zette Miko in Duitsland via dochteronderneming Miko Kaffee een partnership op met qusotic, dat met 7 medewerkers een omzet behaalt van 2 miljoen euro. De gefuseerde entiteit, het “nieuwe Miko Duitsland”, kwam voor 75 % in handen van Miko Koffie. 25 % van de aandelen kwam terecht bij de voormalige eigenaars van qusotic. Op deze manier versterkt de marktaanwezigheid in het zuiden van Duitsland en worden de grote volumes die Miko in de markt plaatst via strategische partners aangevuld met de grote klantenspreiding van qusotic.

Binnen het kunststofsegment werd in Frankrijk door Miko Pac in februari een participatie van 55 % verworven in de onderneming Miko Pac France door middel van een kapitaalverhoging. De overige aandeelhouder van Miko Pac France heeft reeds enkele jaren ervaring in de markt van kunststofverpakkingen voor voeding. Door deze intensieve samenwerking krijgt Miko toegang tot zijn diepgaande marktkennis. De eerste contracten met nieuw cliënteel zijn al afgesloten.

VOORUITZICHTEN

“Met een ‘double digit’ groei van de omzet en een mooie sprong van de EBITDA timmerden wij verder aan onze fundamenten voor een gezonde toekomst.

Ook met externe groei waren we in 2015 weer intensief bezig. Ons gerichte acquisitiebeleid leidde tot overnames in Noorwegen, Frankrijk, en Duitsland.

En wat m.b.t. 2016?… Zoals gewoonlijk geven wij geen concrete verwachtingen over het komende jaar. De economie, alsook de grondstoffenprijzen voor koffie blijven onzeker. Ons forse investeringsbudget van 12,4 miljoen euro bevestigt evenwel dat wij het jaar 2016 met vertrouwen binnenstappen”, aldus Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep.

SLOT

De commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden geen omstandigheden aan het licht hebben gebracht die tot een betekenisvolle correctie van de informatie in dit communiqué zou kunnen leiden.

Het jaarverslag en de volledige jaarresultaten zijn vanaf midden april 2016 te raadplegen op www.miko.eu

OVER MIKO

Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice en sinds een 40-tal jaren in kunststofverpakkingen, en werd in 1998 geïntroduceerd op Euronext Brussel. Miko volgt een “tweepijlerstrategie” waarbij de kernactiviteiten – koffieservice en kunststofverpakkingen – nagenoeg zelfstandige entiteiten zijn met elk hun eigen management, zodat beide activiteiten een eigen groeipad kunnen volgen. De groep haalde in 2015 met 985 medewerkers een omzet van 178 miljoen euro, waarvan het koffiesegment en het kunststofsegment elk de helft voor hun rekening nemen. Miko is een internationale groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, Indonesië en Australië.

EINDE

acrobat_icon20160331-res2015-nl-def.pdf

 

31/03/2016